Závod se koná v okolí města Jevíčka a přilehlých obcí. Je veden po lesních a polních cestách a v některých případech po asfaltových komunikacích. Závod je označen dočasným značením. Na klíčových místech bude v průběhu závodu usměrňován provoz pořadateli. I přes to je třeba zdůraznit, že se závod koná za plného silničního provozu a je třeba dbát veškerých dopravních značení a zejména pak přiměřené opatrnosti. 

1

Základní informace

Pořadatel:

Tomáš Dvořák, Jiří Ženíšek, Cykloklub Jevíčko

 

Termín závodu:

8.6.2019, 14:00

start dětských kategorií od 14:30

Registrace všech kategorií pouze na místě v den konání závodu do 13:30!

 

Místo konání:

Jevíčko, Zadní trakt ZŠ Jevíčko, příjezd z ulice K. H. Borovského

 

Trasa:

A - 37 km, B - 64 km, C - 21 km

 

Soutěžní kategorie:

Ženy: Ž1A (19-39), Ž2A (+40)

Muži: M1A,B (19-39), M2A,B (+40)

Junioři A a Juniorky A (15-18)

Záci A a Žákyně A (13-14)

Děti do 6 let (600 m - okruh)

Děti od 7 do 9 let (1200 m - okruh)

Děti od 10 do 12 let (2100 m - okruh)

Startovné:

Trasa A a B - 300,- Kč, trasa C - 200,-Kč

Děti a mládež do 15 let startovné neplatí!

 

Rozpis závodu 2019